Nivonners zijn muzikaal

Het Bestuur

Het Zang- en Muziekgilde kent een vijfkoppig Bestuur en bestaat uit Hanneke Hijmans, voorzitter, Sjoerd Wartena, secretaris, Wim van der Velde, penningmeester, Greet Busman, notuliste en Marka Spit, ABK huis/keukenstaf.

1
2
3
4
5
Bestuur 2019
1

Greet Busman
Notuliste

2

Hanneke Hijmans
Voorzitter

3

Wim van der Velde
Penningmeester

4

Marka Spit
ABK huis/keukenstaf

5

Sjoerd Wartena
Secretaris

Op de foto vlnr Greet Busman, Hanneke Hijmans, Wim van der Velde, Marka Spit, en Sjoerd Wartena.

Op 8 november 2019 heeft Marka Spit het Bestuur verlaten. In 2020 komt haar opvolging aan de orde op de jaarlijkse ledenvergadering in maart.
Leni van Hattem is 8 maart 2018 na 9 jaar voorzitterschap opgevolgd door Hanneke Hijmans. Na de overdracht (foto hieronder) hebben we Leni op muzikale wijze bedankt voor haar fantastisch voorzitterschap.


Leni van Hattem en Hanneke Hijmans

Ons Gildeblad

Mail ons

Nivon muziekgroepen

Het muziekensemble Jeu-di is het eigen orkest van Nivon Utrecht. De groep speelt elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur in het Nivon Centrum onder professionele leiding van Rosita van Oosten,die ook dirigente is van de fluitenzaterdagen. Het uitgangspunt is om samen muziek te maken. Er wordt niet opgetreden, maar zeker wel serieus geoefend en mooi gespeeld.

Het repertoire van circa 50 stukken is gevarieerd: van klassiek tot romantisch, van vrolijk tot ernstig en van modern tot middeleeuws. Elke maand maakt Rosita een keuze uit het repertoire. Die 6 à 7 stukken worden die maand geoefend, om aan het einde van de maand prachtig te klinken. Er worden stukken van Haydn, Mozart, Bach, Purcell, Pez, Grieg en vele anderen gespeeld. Instrumenten die in het orkest kunnen figureren zijn dwarsfluit, fagot, mandoline, mandola, (alt)viool, gitaar, accordeon en blokfluit (sopraan, alt, tenor, bas)

Hoewel de bezetting van JEU-DI goed is, zijn nieuwe muzikanten altijd welkom.
Ardy Kuipers, contactpersoon vertelt u er graag meer over.
Zij is te bereiken onder telefoonnummer: 030 2883564/06 34871850.

Ook in Emmen, Zaandam en Arnhem wordt gezongen en gemusiceerd. Mocht u zich willen aansluiten, de contactpersonen zijn respectievelijk Grietje Jeuring (0591 627495), Henk op den Akker (075 6425560) en Sjaan Oosten (0313 415104).